Lapedatu_ro

C4322 Copie xerox a adresei şi scrisorii trimise de Sextil Puşcariu lui Alexandru Lapedatu de chemare la Universitatea nou înfiinţată
C4323 Ştampila cu iscălitura lui Alexandru Lapedatu
C4324 Alexandru Lapedatu – legitimaţia emisă de Comitetul general al refugiaţilor din nordul Transilvaniei, 13 noiembrie 1940
C4325,a Brevetul şi medalia „Ferdinand I cu spade şi panglică”, 1931
C4326,a Brevetul şi ordinului „Meritul cultural în grad de ofiţer”, 1934
C4327,a Brevetul şi ordinul "Steaua României în Gradul de Mare Cruce", 12 februarie, 1935
C4328 Adresa Ministerului Regal al Afacerilor Străine prin care se conferă Ministrului Alexandru Lapedatu ordinul Steaua României în gradul de Mare Cruce (1935)
C4329 Fotografie Alexandru Lapedatu, N. Iorga, R. Caracas?, septembrie, 1921
C4330 Fotografie Alexandru Lapedatu, la masa de lucru, 1936
C8202 Alexandru Lapedatu, Atestat absolvire şcoală primară, Iaşi, 1888
C8203 Alexandru Lapedatu - Declaraţia de renunţare la „protecţia austro-ungară”, primăria Bucureşti, 6 martie 1904
C8204 Alexandru Lapedatu - Certificat de bună conduită în societate emis de Primăria Bucureşti, 6 martie 1904
C8205 Alexandru Lapedatu - Certificat de bună conduită în societate, emis de Primăria Bucureşti, 7 martie 1911
C8206 Alexandru Lapedatu - Diploma de licenţă în Istorie şi Geografie, emisă de Universitatea din Bucureşti, 28 ianuarie 1910
C8207 Alexandru Lapedatu - paşaport diplomatic, Consilier pentru Conferinţa de Pace (1918-1920)
C8208 Scrisoare - Sextil Puşcariu către Alexandru Lapedatu, chemare la Universitatea din Cluj, 1919
C8209 Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu către Sextil Puşcariu
C8210 Consiliul Dirigent numeşte pe Alexandru Lapedatu ca profesor la Universitatea din Cluj, 1 septembrie 1919
C8211 Decret Regal de numire a profesorului Alexandru Lapedatu ca titular la Universitatea din Cluj - copie după Decretul Regal nr. 241, 29 ianuarie 1920
C8212, a, b Articole presă "Patria" - înfiinţarea Universităţii din Cluj, octombrie 1919
C8213 Academia Română îl anunţă pe Alexandru Lapedatu de regulamentul general al Academiei ca urmare a numirii sale care membru titular
C8214 Articole de presă în "Minerva" - Academicienii cei noi, 5 iunie 1910
C8215 Alexandru Lapedatu - numirea ca membru onorific al Societăţii Numismatice Române, 24 mai 1920
C8216 Alexandru Lapedatu - Diplomă a Societăţii Numismatice Române, 23 mai 1920
C8217 Alexandru Lapedatu este numit membru în comisiunea pentru organizarea serviciului pentru Arhivele Statului din Cluj, 17 decembrie 1921
C8218 Preşedinţia Senatului României îl numeşte pe Alexandru Lapedatu membru al Comisiunii de Încoronare, 12 iulie 1922
C8219 Propunerile d-lui prof. Alexandru Lapedatu la Comisia de Încoronare
C8220 Ministerul de Interne îl numeşte pe Alexandru Lapedatu membru în Comisiunea de Heraldică, 16 iunie 1923
C8221 Primăria Municipiului Cluj îl numeşte pe Alexandru Lapedatu membru în Comisia pentru Serbările dedicate aşezării plăcii comemorative a Memorandiştilor pe Clădirea Redutei, 23 decembrie, 1926
C8222 Numirea lui Alexandru Lapedatu ca membru onorific în Comisiunea Heraldică, 10 februarie 1939
C8223 Numirea lui Alexandru Lapedatu în Consiliul Arhivelor Statului, 12 aprilie 1945
C8224 Copie act de donaţie a bibliotecii personale a prof. Alexandru Lapedatu către Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj, 29 martie 1943
C8225 Copie extras din şedinţa Academiei Române de retragere din funcţia de Secretar General al Academiei a academicianului Alexandru Lapedatu, 8 iunie 1948
C8226 Copie legalizată după certificatul de deces a acad. Alexandru Lapedatu, Sighet, 30 august 1950
C8227 Numirea lui Alexandru Lapedatu ca Ministru al Cultelor şi Artelor în Guvernul I. I. C. Brătianu, 22 iunie 1927
C8228 Numire lui Alexandru Lapedatu ministru la Departamentul Cultelor şi Artelor, semnată de Vintilă Brătianu, Preşedinte al Consiliului de Miniştri, 1927
C8229 Numirea lui Alexandru Lapedatu ca Ministru de Stat în guvernul I. G. Duca, 14 noiembrie 1933
C8230 Numirea lui Alexandru Lapedatu la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, semnată de G. Tătărescu
C8231 Extras presă "Monitorul oficial" cu lista guvernului I. G. Duca
C8232 Extras presă "Universul" lista guvernului G. Tătărescu
C8233 Fotografie N. Iorga, Alexandru Lapedatu, I. Chendi?
C8234 Fotografie Alexandru Lapedatu, 1907
C8235 Fotografie Alexandru Lapedatu la masa de lucru, 1936
C8236 Fotografia portretului lui Alexandru Lapedatu realizat de Marius Bunescu
C8237 Foto tablou înrămat, membrii guvernului Ion I. C. Brătianu
C8238 Lucrările şedinţei comemorative a Institutului de Istorie Cluj
C8239 Medalie Alexandru Lapedatu, 1936
C8240 Sigiliu de bronz şi marmură cu monograma lui Alexandru Lapedatu
C8241 7 ordine - decoraţii miniaturale primite de Alexandru Lapedatu
C8242 Jurnalul de la Moscova, Fotografie Alexandru Lapedatu
C8243 Scrisoare Sextil Puşcariu către Alexandru Lapedatu, Bucureşti, 27 iunie, 1919
C8244 Consiliul Dirigent - adresă către Alexandru Lapedatu, privind numirea ca titular la Universitatea din Cluj, 1 septembrie 1919
C8245 Manuscris Alexandru Lapedatu, Adaosuri, 10 file
C8799 Familia Lapedatu - genealogie din Glâmboaca, judeţul Sibiu, redactat după 1941
C8800 Familia Lapedatu - din Glâmboaca, judeţul Sibiu, date biografice, 1 mai 1925
C8801 Alexandru Lapedatu, originea familială a părinţilor
C8802 Arborele genealogic al familiei Lapedatu
C8803 Ioan A. Lapedatu - Diplomă de doctor în filozofie şi litere, Universitatea din Bruxelles, 27 iunie 1871
C8804 Scrisoarea de la Fr. Hossu Longin către Alexandru Lapedatu, Băseşti, 21 septembrie 1926
C8805 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Fr. Hossu Longin, Paris, 13 august 1869 (copie)
C8806 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Fr. Hossu Longin, Paris, 27 septembrie 1869
C8807 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Fr. Hossu Longin, Paris, 1 decembrie 1869
C8808 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Fr. Hossu Longin, Paris, 21 ianuarie 1870
C8809 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Fr. Hossu Longin, Paris, 15 februarie 1870
C8810 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Fr. Hossu Longin, Paris, 11 aprilie 1970
C8811 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Fr. Hossu Longin, Paris, 7 ianuarie 1871
C8812 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Daniil Barcianu, Paris, 18 noiembrie 1868 (copie-originalul la muzeul Barcianu din Răşinari)
C8813 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Daniil Barcianu, Paris, 11 septembrie 1869 (copie)
C8814 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către Daniil Barcianu, Bucureşti, 1868
C8815 Certificat de deces al lui Ioan Alexandru Lapedatu, 25 martie 1878
C8816 "Noua bibliotecă română", Jurnal Literar - beletristic, tom II, nr. 1/1878 (un articol despre Ion Alexandru Lapedatu)
C8817 "Albina Carpaţilor", an II, nr. 33, 1878 (necrolog - La moartea lui Ion Alexandru Lapedatu)
C8818 Moartea lui Ion Alexandru Lapedatu, manuscris cu o notă a lui Alexandru Lapedatu (extras dintr-un ziar al lui A. Densuşianu, 1905)
C8819 Scrisoarea lui Ştefan Cacoveanu către Alexandru Lapedatu, 27 martie 1926
C8820 Scrisoarea lui Ion Alexandru Lapedatu către soţia sa Amalia, 2 noiembrie 1877
C8821 Manuscrise autografe Ion Alexandru Lapedatu
C8822 Scrisoare adresată lui Ion Alexandru Lapedatu de către E. Cresianu, Bucureşti, 18 iulie 1869
C8823 Scrisoare adresată lui Ion Alexandru Lapedatu, Sibiu, 1 august 1843, de către E. Brote
C8824 Scrisoare adresată lui Ion Alexandru Lapedatu de N. Fagaraseanu, Viena, 6 aprilie 1873
C8825 Scrisoare adresată lui Ion Alexandru Lapedatu, Paris, 14 februarie 1870
C8826, a Scrisoare a lui Ion Alexandru Lapedatu către d-şoara Aurora, fiica baronului L. Popp, Bucureşti, 20 martie,1898 şi un caiet cu versuri
C8827 Versuri răzleţe Ion Alexandru Lapedatu
C8828 "Candid copil sărac şi Mira fată de împărat" (poveşti pentru copii, manuscris şi dactilografiate de Ion Alexandru Lapedatu)
C8829 O notă cu lucrările lui Ion Alexandru Lapedatu incompletă scrisă de Alexandru Lapedatu
C8830 Telegramă primită de Alexandru Lapedatu la comemorarea morţii tatălui său de la I. G. Duca
C8831 Telegramă primită de Alexandru Lapedatu la comemorarea morţii tatălui său de la Vintilă Brătianu şi Virgil H?
C8832 O scrisoare copiată de Alexandru Lapedatu a lui Teofil Frâncu asupra activităţii literare a lui Ion Alexandru Lapedatu, Bucureşti, 20 martie, 1898
C8833 Ziare şi articole decupate din presa vremii despre Ion Alexandru Lapedatu
C8834, a, b Ion Alexandru Lapedatu, fotografii
C8835 Ioan Lapedatu "Discurs comemorativ de Andrei Bârseanu, Braşov, 1898 "
C8836 D. St. Petruţiu, „Ioan Alexandru Lapedatu şi începuturile mişcării teatrale din Transilvania. Ctitorul dramei ardelene. - primele încercări de teatru românesc în Cluj”, Tipografia Cultura Cluj, 1933
C8837 Ion Mateiu, "Figuri reprezentative de la noi Ion Alexandru Lapedatu 1844-1878", 1934
C8838 "Prometeu" - revistă de luptă pt. propăşire, frumos şi adevăr, 25 iulie 1934 (articol despre I. Alexandru Lapedatu)
C8839 "Nuvela istorică românească în sec. al XIX-lea" de D. Vatamaniuc
C8840 Dimitrie Braharu, „Nuvela istorică în literatura română transilvană. Ion Alexandru Lapedatu (1844-1878)”, cu note bio-bibliografice, extras din Volumul omagial închinat fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1936
C8841 I. Lupaş, " Profesorul Ioan Alexandru Lapedatu", de Ion Lupaş, membru al Academiei Române, Bucureşti, Braşov, 1937
C8842 "Transilvania" buletin de tehnică a culturii, nr. 6, noiembrie-decembrie 1936
C8843 I. A. Lapedatu, "Încercări de literatură", colecţia "Restituiri", Ed. Dacia, 1976
C8844 Diferite acte administrative şi notariale eliberate înainte de Primul Război Mondial
C8845 Cerere adresată de către Amelia Lapedatu Comisiei pentru statornicirea pagubelor de război, Braşov, 1919
C8846 Extrase din ziare după decesul Ameliei Lapedatu (1924), văduva lui I. Alexandru Lapedatu
C8847 Alexandru Lapedatu - extras după certificatul de naştere, 9/22 decembrie 1911
C8848 Certificat (în limba maghiară) eliberat de comuna Satu Lung, privind satisfacerea obligaţiilor militare de către Alexandru Lapedatu, 1904
C8849 Certificat tradus în limba română de către Alexandru Lapedatu, eliberat de comuna Satu Lung, privind satisfacerea obligaţiilor militare de către Alexandru Lapedatu, cu o notă explicativă, 1904
C8850 Alexandru Lapedatu - Diplomă de Bacalaureat în Litere şi Ştiinţe, Universitatea din Iaşi, 5 octombrie 1896
C8851 Act care atestă că Alexandru Lapedatu urma cursurile Facultăţii de Medicină în cadrul Universităţii Bucureşti, 13 ianuarie 1897
C8852 Statul personal al lui Alexandru Lapedatu, Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, 1 noiembrie 1913
C8853 Certificat eliberat de Ministerul de Război pentru Alexandru Lapedatu, Iaşi, 25 aprilie 1918
C8854 Certificat de încheiere a cursurilor specialităţii istorice emis de Decanatul Facultăţii de Istorie - Filozofie, Bucureşti, pe numele lui Alexandru Lapedatu, 6 martie 1904
C8855 Universitatea din Cluj - Adresă către Alexandru Lapedatu, 11 decembrie 1923
C8856 Adresă a Universităţii "Regele Ferdinand I" din Cluj către Alexandru Lapedatu, 10 februarie 1937
C8857 Pagină din Monitorul Oficial, 29 aprilie 1905, cu numirea lui Alexandru Lapedatu ca Secretar al Buletinului şi Comisiei Monumentelor Istorice
C8858 Pagină din Monitorul Oficial, 31 octombrie 1923, cu numirea lui Alexandru Lapedatu ca Ministru secretar de stat la departamentul Cultelor şi Artelor
C8859 Pagină din Monitorul Oficial, 7 septembrie 1924, Alexandru Lapedatu este însărcinat cu interimatul la Ministerul Industriei şi Comerţului
C8860 Pagină din Monitorul Oficial, 21 septembrie 1924, Alexandru Lapedatu termină interimatul la ministerul Industriei şi Comerţului
C8861 Pagină din Monitorul Oficial, 10 noiembrie 1928, cu demisia guvernului Vintilă Brătianu şi numirea guvernului Iuliu Maniu
C8862 Pagină din Monitorul Oficial, 16 octombrie 1934
C8863 Apel al "Fondului Cultural Ion C. Brătianu" pentru răspândirea culturii româneşti
C8864 "Fondului Cultural Ion C. Brătianu" către Alexandru Lapedatu, 23 iunie 1921
C8865 "Fondului Cultural Ion C. Brătianu" către Alexandru Lapedatu, 7 iulie 1921
C8866 Cu Ion. I. C. Brătianu pe muntele Găina - de Alexandru Lapedatu - Amintiri
C8867 Relatare la Biblioteca Ion I. C. Brătianu în legătură cu statuia lui Ion I. C. Brătianu (1937)
C8868 Conferinţa lui Alexandru Lapedatu despre I. C. Brătianu la Universitatea Liberă
C8869 Conferinţa lui Alexandru Lapedatu - "I. I. C. Brătianu şi înaintaşii săi"
C8870 Scrisoarea lui N.N. Lenguceanu către Alexandru Lapedatu, 1935
C8871 "Voinţa Transilvaniei" - număr comemorativ I. I. C. Brătianu, 1944
C8872 Conferinţa prof. dr. Alexandru Lapedatu despre Ion C. Brătianu şi problema independenţei României, 12 aprilie 1932
C8873 Aşezământul cultural Ion C. Brătianu către Alexandru Lapedatu, 4 aprilie 1921
C8874 Alexandru Lapedatu - membru al Societăţii "Transilvania", 1903
C8875 Invitaţia Societăţii "Arta Românească" către Alexandru Lapedatu, 10 mai 1909
C8876 Alexandru Lapedatu – Diplomă de membru al "Societăţii Regale de Geografie", 2/15 martie 1915
C8877 Societatea ASTRA îl alege membru ordinar al secţiunii istorice-etnografice pe prof. Alexandru Lapedatu, 21 decembrie 1921
C8878 Societatea Istorico – Arheologică - Bisericească din Chişinău îl numeşte membru de onoare pe prof. Alexandru Lapedatu, 10 noiembrie 1922
C8879 Alexandru Lapedatu - patron al Clubului Sportiv "Poliţia", 1923
C8880 Ateneul Român – cerere de a deveni membru adresată prof. Alexandru Lapedatu, 1923, plus statutul şi regulament
C8881 Alexandru Lapedatu - membru de onoare al Reuniunii Comercianţilor, Industriaşilor şi meseriaşilor români din Cluj şi jud. Cojocna, 1929
C8882 Alexandru Lapedatu, Diplomă de cetăţean de onoare al oraşului Fălticeni, 1925
C8883 Alexandru Lapedatu - Diplomă Societatea Clerului Român
C8884 Societatea muzicală „Hora” îl proclamă membru de onoare pe acad. Alexandru Lapedatu
C8885 Alexandru Lapedatu membru de onoare al societăţii "Sindicatului Presei Române din Ardeal-Banat", 1928
C8886 Alexandru Lapedatu - membru al Secţiei Istorice "Astra", 1935/36 - 1939
C8887 Alexandru Lapedatu, preşedinte de onoare al "Uniunii Proprietarilor de case din Cluj", 1935
C8888 Telegrama lui Vasile Goldiş trimisă din Arad lui Alexandru Lupaş, 1924
C8889 Alexandru Lapedatu - membru de onoare al "Societăţii Autorilor Dramatici Români", 1926
C8890 Alexandru Lapedatu - membru al Fondului "Anastase Simu", 1944
C8891 Scrisoare Alexandru Lapedatu către Dimitrie Onciul, 2 octombrie 1921
C8892 Însemnări - Întrevedere cu Vaida, 5 septembrie 1931
C8893 Însemnări - Întâia mea audienţă la regele Carol II - februarie 1933
C8894 Însemnări - Câmpineanu lui Ion Ghica
C8895 Însemnări - Scurtă orientare asupra trecutului românesc (conferinţă)
C8896 Însemnări - Revoluţia din 1848
C8897 Însemnări - 10 ani de la moartea lui Ion Bogdan
C8898 Însemnări - La alegerea episcopilor, octombrie 1933
C8899, a Demisia din postul de secretar al Comisiei Monumentelor Istorice, 15 octombrie 1919 şi răspunsul de la Minister
C8900 Alexandru Lapedatu - mulţumiri pentru acordarea Medaliei Bene - Merenti II, 7 aprilie 1909
C8901 Alexandru Lapedatu - mulţumiri către D. A. Sturza, 25 februarie 1903
C8902 Referatul lui D. Onciul asupra lucrării lui Alexandru Lapedatu "Reforma şcolară din Moldova…", copie, 1907
C8903 Diverse însemnări - Alexandru Lapedatu
C8904 Diverse însemnări - Alexandru Lapedatu
C8905 Diverse însemnări - Alexandru Lapedatu
C8906 Diverse însemnări - Alexandru Lapedatu
C8907 Diverse însemnări - Alexandru Lapedatu: 1927, 1930, 1933
C8908 Însemnări: Alexandru Lapedatu - Tratative pentru Banat
C8909 Însemnări - Titlurile unor cuvântări - Alexandru Lapedatu
C8910 Manuscrise - legătura cu Brătianu şi alte persoane - Alexandru Lapedatu
C8911 "Cele patru puncte ale politicei războinice a lui I. C. Brătianu"
C8912 I. C. Brătianu telegrafiază la 25.03.1877 lui Bălăcianu la Viena
C8913 I. C. Brătianu şi independenţa Română (manuscris) Conferinţa
C8914 Bălăceanu către I. C. Brătianu, aprilie 1877
C8915 Însemnări Ion I. C. Brătianu prin Basarabia, aprilie 1924
C8916 Discuţii cu I. C. Brătianu asupra votului obştesc (după 1926)
C8917 Acţiuni conspirative şi mişcări revoluţionare ungare şi polone în Principatele Române în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
C8918 Insurecţia polonă 1863 (manuscris)
C8919 Formarea marii proprietăţi la români (manuscris)
C8920 Chestiunea agrară în Parlament, manuscris
C8921 O decapitare la curtea lui P. Rareş (manuscris în creion)
C8922 O decapitare la curtea lui P. Rareş (manuscris în creion)
C8923 P.P. Panaitescu, "Planurile lui Ioan Câmpineanu pentru Uniunea Naţională a Românilor. Legăturile lui cu emigraţia polonă", Cluj, 1924
C8924 Mihail Popescu, "Documente inedite…"
C8925 J. A. Vaillant - "Episoade de la Question de L'Orient"
C8926 Adani Lewak, Dzieje emigracji polskiej w Turcji
C8927 Şt. Teodorescu, "Monografia oraşului Câmpina"
C8928 N. Iorga, "Istoria presei…"
C8929 Dr. Marceli Handelsman, Le prince Czartoryski at la Roumanie
C8930 N. Iorga, " Generaţia de la 1840 şi 1848…"
C8931 N. Georgescu - Tistu, "Ion Ghica…"
C8932 Gr. G. Tocilescu, "Nicolae Bălcescu…"
C8933 P.P. Panaitescu, "Planurile lui Ioan Câmpineanu …"
C8934 Fişe biografice şi însemnări ale lui Alexandru Lapedatu
C8935 Bibliografie privind Cetatea Ciceului şi o fotografie
C8936 "Portrait de Câmpiano" manuscris redactat în franceză
C8937 "A Rachid Pacha, 1839"
C8938 "Chambre de Députes" şedinţa din 13 ianuarie 1840, A. E. Turquis: Dep. Polit des Consuls, Musei a Moli, 14 ian., 1839
C8939 "Letre sur Colson Yassy, 17 janvier 1939
C8940 A.E. Turquies; Dep. Polit. des…, 20 janvier 1839
C8941 A.E. Turquies; Dep. Polit. des…, 20 janvier, 1839
C8942 A.E. Turquies; Dep. Polit. des…, 20 janvier 1839
C8943 A.E. Turquies; Dep. Polit. des…, 25 janvier 1839
C8944 Însemnări în lb. franceză despre principe străin, 28 ianuarie, 1839
C8945 Însemnări în lb. franceză despre principe străin, 1840
C8946 Alexandru Lapedatu - fişe de lucru privind înscăunarea unui principe străin, manuscris
C8947 Documente - fişe referitoare la Unirea Principatelor
C8948 Documente - fişe referitoare la evenimente politice din 1864
C8949 Bibliografie - diverse fişe
C8950 Arhiva documentară a lui Cuza - inventar
C8951 Senatul României - şedinţele 1865/1866 apărute în Monitorul Oficial
C8952 Adunarea Electivă 1865/1866, şedinţele apărute în Monitorul Oficial
C8953 Discurs dactilografiat ţinut la primirea francezilor la Universitatea din Cluj, 1922
C8954 Adresa Universităţii din Cluj pentru suplinirea prof. Lupaş, 11 octombrie, 1926
C8955 Adresa Universităţii din Cluj către Alexandru Lapedatu, 31 ianuarie,1929
C8956 Numirea lui Alexandru Lapedatu ca profesor la Catedra de Istoria Românilor, Universitatea „Regele Ferdinand I”, Cluj, Facultatea de Filosofe şi Litere, 3 decembrie, 1938
C8957 Facultatea de Filozofie şi Litere - adresă cu planul cursurilor şi seminariilor, către Alexandru Lapedatu, Cluj, 28 februarie, 1939
C8958 Planul dactilografiat al cursurilor de Istoria Românilor - Alexandru Lapedatu
C8959 Acceptarea actului de donaţie a lui Alexandru Lapedatu pentru Biblioteca Centrală a Universităţii „Regele Ferdinand”, 29 martie, 1943
C8960 Adresă a Ministerului Cultelor şi Artelor către Alexandru Lapedatu, 7 decembrie, 1926
C8961 Rectoratul Universităţii "Regele Ferdinand I", Cluj - Sibiu către prof. Alexandru Lapedatu de acceptare a donaţiei, 10 octombrie, 1942
C8962 Actul de donaţie a lui Alexandru Lapedatu pentru Biblioteca Centrală a Universităţii „Regele Ferdinand I”. Legalizat de notar şi semnat de rectorul Universităţii Iuliu Haţieganu şi Ion Muşlea
C8963 Actul de donaţie a lui Alexandru Lapedatu de donaţie a bibliotecii personale, Bucureşti, 23 septembrie, 1942
C8964, a, b, c Academia Română - Bucureşti, către Rectorul Universităţii Cluj, 5 iulie, 1941
C8965 Ministru Cultelor şi Artelor, Direcţiunea Seminarului Teologic Ortodox către Alexandru Lapedatu, 7 iunie, 1925
C8966 Act de fundaţie al Seminarului Teologic Ortodox "Pimen Mitropolitul"
C8967 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 10 iunie, 1927
C8968 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 23 iunie, 1927
C8969 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 8 august, 1927
C8970 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 23 decembrie, 1927
C8971 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 1928
C8972 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 4 august, 1928
C8973 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 5 ianuarie, 1934
C8974 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 20 februarie, 1934
C8975 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 3 octombrie, 1934
C8976 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 15 octombrie, 1934
C8977 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 25 decembrie, 1934
C8978 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 17 septembrie, 1935
C8979 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 31 iulie,1935
C8980 România - Preşedinţia Consiliului De Miniştri către Alexandru Lapedatu - Ministrul Cultelor şi Artelor, 2 septembrie, 1936
C8981 Ministerul Regal al Afacerilor străine către Alexandru Lapedatu, Bucureşti, 14 februarie, 1940
C8982 Ministerul Regal al Afacerilor străine către Alexandru Lapedatu, Direcţiunea personalului, 12 mai, 1940
C8983 Ministerul Regal al Afacerilor străine către Alexandru Lapedatu, Oficiul de Studii
C8984 Preşedinţia Consiliului de Miniştri către Alexandru Lapedatu, 30 iunie, 1920
C8985 Preşedinţia Consiliului de Miniştri către Alexandru Lapedatu,8 iulie, 1920
C8986 Preşedinţia Consiliului de Miniştri către Alexandru Lapedatu,16 noiembrie, 1920
C8987 Schiţa de program pentru Serbările Încoronării
C8988 "Amintiri din primăvara anului 1919 de la Conferinţa de Pace"
C8989 Telegramă adresată lui Alexandru Lapedatu, martie 1922
C8990 Telegramă adresată lui Alexandru Lapedatu de către Vaida Voevod, 1919
C8991 Telegramă adresată lui Alexandru Lapedatu
C8992 Telegramă adresată lui Alexandru Lapedatu
C8993 Telegramă adresată lui Alexandru Lapedatu de către Dimitrie Onciul
C8994 Manuscris cu antetul Universităţii din Cluj - listă bibliografică către Colonelul Dumitrescu Toma
C8995 Ministerul Afacerilor Străine către Alexandru Lapedatu, 12 noiembrie, 1918
C8996 Direcţiunea Muzeului Naţional de Antichităţi către Alexandru Lapedatu, 1919
C8997 Legation Royale de Roumanie en France către Alexandru Lapedatu, 30 martie 1920
C8998 Legation de la Roumanie, Ataşatul militar - către Al Lapedatu, Paris, 1 aprilie, 1920
C8999 Ministerul Afacerilor Străine către Alexandru Lapedatu, 31 martie, 1922
C9000 Preşedinţia Consiliului de Miniştri către Alexandru Lapedatu, 2 octombrie, 1920
C9001 Ministerul Afacerilor Străine către Alexandru Lapedatu, 7 iunie, 1922
C9002 Ministerul Afacerilor Străine către Alexandru Lapedatu (copie)
C9003 Ministerul Finanţelor, Serviciul de Inspecţiune către Alexandru Lapedatu, 10 iulie, 1928
C9004 Telegramă adresată lui Alexandru Lapedatu
C9005 Ministerul Afacerilor Străine, Direcţiunea Executării Tratatelor, către Alexandru Lapedatu, 22 august, 1922
C9006 Ministerul Afacerilor Străine, Direcţiunea Executării Tratatelor, către Alexandru Lapedatu, 10 mai, 1923
C9007 Proiect de Convenţiune asupra Lichidării arhivelor Ungariei în baza tratatelor de pace de la Trianon (copie)
C9008 Ministerul Cultelor şi Artelor, Direcţiunea generală a Artelor, Bucureşti, 10 noiembrie, 1921
C9009 Academia Română certifică - 10 martie, 1904
C9010 Academia Română către Alexandru Lapedatu, 9 iulie, 1907
C9011 Academia Română către Alexandru Lapedatu, 7 iulie, 1908
C9012 Scrisoare a lui Ion Bianu către Alexandru Lapedatu, 21 martie, 1912
C9013 Scrisoare a lui Ion Bianu către Alexandru Lapedatu, 12 martie, 1912
C9014 Scrisoare a lui Ion Bianu către Alexandru Lapedatu, 8 iunie, 1908
C9015 Scrisoare a lui Ion Bianu către Alexandru Lapedatu, 21 ianuarie, 1906
C9016 Scrisoare a lui Ion Bianu către Alexandru Lapedatu, 13 aprilie, 1912
C9017 Scrisoare a prof. Alexandru Lapedatu
C9018 Academia Română către Alexandru Lapedatu, 27 februarie, 1912
C9019 Academia Română către Alexandru Lapedatu, aprilie, 1919
C9020 Academia Română către Ministrul Instrucţiunii, Bucureşti, 22 martie, 1921
C9021 Academia Română către Alexandru Lapedatu, 22 noiembrie, 1922
C9022 Academia Română către Alexandru Lapedatu, copie, Bucureşti, 11 noiembrie, 1941
C9023 Raportul anual al Secretariatului General şi programul lucrărilor spre a fi prezentat Regelui pentru aviz
C9024 Academia Română în viitor
C9025 Academia Română, Sesiunea generală din 1948 (Raport)
C9026 Sesiunea generală a Academiei Române din 1948 - Şedinţa din 8 iunie, 1948 (copie-extras)
C9027 Programul celei dintâi sesiuni generale a Academiei RPR, 15-31 octombrie, 1948
C9028 Regulamentul general al Academiei RPR
C9029 Lista cu membrii Academiei Române
C9030 Articole din presă (extrase despre activitatea Academiei Române)
C9031 Ministerul Cultelor şi Artelor, către Alexandru Lapedatu, 9 decembrie, 1921
C9032 Copie de pe raportul nr. 212/1921 al Inspectoratului Muzeelor din Transilvania
C9033 Telegramă adresată prof. Alexandru Lapedatu
C9034 Ministerul Cultelor şi Artelor către Alexandru Lapedatu, 28 decembrie, 1921
C9035 Ministerul Cultelor şi Artelor către prof. Alexandru Lapedatu
C9036 Ministerul Cultelor şi Artelor către prof. Alexandru Lapedatu, 9 decembrie, 1921
C9037 Scrisoare adresată prof. Alexandru Lapedatu, Bucureşti, 25 noiembrie, 1924
C9038 Muzeul Renaşterii Române către Alexandru Lapedatu, 30 decembrie, 1921
C9039 Muzeul Renaşterii Române către Alexandru Lapedatu - chemare
C9040 Adresă către Alexandru Lapedatu
C9041 Fundaţia Culturală "Principele Carol" către Alexandru Lapedatu, 1 iunie, 1932
C9042 Prefectura jud. Cluj către Alexandru Lapedatu, 15 decembrie, 1925
C9043 Primăria Municipiului Cluj - Hotărâre, 21 decembrie, 1926
C9044 Liceul "Spiru Haret" către Alexandru Lapedatu, 12 aprilie, 1934
C9045 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 30 martie, 1923
C9046 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 2 iunie, 1923
C9047 Proces verbal de predare către C. Moisil a directoratului Arhivelor Statului, 24 martie, 1924
C9048 Arhivele Statului către Alexandru Lapedatu, 4 ianuarie, 1926
C9049 Arhivele Statului către Alexandru Lapedatu, 15 martie, 1926
C9050 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 19 iunie, 1926
C9051 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 30 octombrie, 1926
C9052 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice - Numirea lui Alexandru Lapedatu în funcţia de Secretar al Comisiunei Monumentelor Istorice, 20 martie, 1904
C9053 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 27 aprilie, 1905
C9054 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 5 aprilie, 1908
C9055 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 12 aprilie, 1906
C9056 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 6 februarie, 1907
C9057 Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor către Alexandru Lapedatu, 6 noiembrie, 1906
C9058 Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor către Alexandru Lapedatu, 31 martie 1910
C9059 Muzeul Naţional al Antichităţilor către Alexandru Lapedatu, 17 octombrie, 1911
C9060 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 29 aprilie, 1913
C9061 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 20 august, 1919
C9062 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 16 martie, 1921
C9063 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 13 iulie, 1921
C9064 Consiliul Arhidiecezei ort. române a Transilvaniei, 16 decembrie, 1921
C9065 I. Marţian către Alexandru Lapedatu, Năsăud, 20 ianuarie, 1924
C9066 Ministerul Instrucţiunii către Alexandru Lapedatu, 6 iunie, 1924
C9067 Ministerul Cultelor şi Artelor către Alexandru Lapedatu, 1 martie, 1929
C9068 Comisiunea Monumentelor Istorice către Alexandru Lapedatu, 1941
C9069 Scrisoarea lui Alexandru Lapedatu, Bucureşti, 21 decembrie, 1942
C9070 Scisoare către Alexandru Lapedatu de la P. Antonescu, Bucureşti, 24 decembrie, 1942
C9071 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu, 4 ianuarie, 1943
C9072 Fişe - Cuza -Barbu Catargiu
C9073 Fişe - Cuza - Kogălniceanu
C9074 Fişe - Cuza - Kogălniceanu
C9075 Note Kogălniceanu
C9076 Fişe Barbu Catargiu
C9077 Bibliografie în legătură cu asasinarea lui Barbu Catargiu
C9078 Barbu Catargiu - note manuscrise
C9079 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu de Aurel Drăgan, 5 martie, 1940
C9080 Fişe legate de Iulian Grozescu - poet, presupus asasin a lui Barbu Catargiu
C9081 Fişe însemnări - "Enigme şi mistere în Istoria României"
C9082 Studii, note şi extrase în legătură cu asasinarea lui Barbu Catargiu
C9083 Memoriile Prinţului Nicolae Sturza (copie)
C9084 Moartea Mareşalului Averescu, amintiri (manuscris)
C9085 Însemnări - Ţările Române 1832, 1833, 1837
C9086 "Principatele Unite", manuscris p. 1-3
C9087 "Principatele Unite", manuscris p. 11-46
C9088 Notiţe - anul 1864
C9089 Scrisoare adresată prof. Alexandru Lapedatu, Sibiu, 14/ 26 noiembrie, 1877
C9090 Scrisoare adresată prof. Alexandru Lapedatu, Sibiu, 14/ 26 noiembrie, 1877 (copie)
C9091 Copii dactilografiate după rapoartele trimise de Ottokar Czernin şi familia regală
C9092 Conferinţă, "Câteva idei conducătoare în viaţa noastră românească"
C9093 Conferinţă - Noi împrejurări de dezvoltare ale istoriografiei naţionale - lecţie deschisă la Universitatea din Cluj, 6 noiembrie, 1919
C9094 Cuvântare la Centenarul morţii lui Petru Maior
C9095 Cuvântare - La mormântul lui Gheorghe Dima, 1934-1935
C9096 Răspunsul la discursul lui Gh. I. Brătianu pe tema - Nicolae Iorga istoric al românilor
C9097 "Întoarcerea mea la Iaşi", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9098 "Anii mei de liceu", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic, p. 6-12
C9099 "Iaşiul anilor mei de studiu", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic, p. 13-23
C9100 "Doi ani de încercări zadarnice în viaţa", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9101 "Pe drumul dispoziţiilor şi aptitudinilor", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9102 "Activitatea ştiinţifică din timpul studiilor", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic, p. 44-54
C9103 "Anii de refugiu la Iaşi", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9104 "Momente mai importante pentru viaţa mea şi cariera mea", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9105 "Pe drumul larg al vieţii", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9106 "Pe drumul larg al vieţii", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9107 Varia, Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9108 "Cetăţenia lui Ionel Brătianu", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9109 "Cu Iorga prin ţară", Alexandru Lapedatu - manuscris autobiografic
C9110 Adaosuri dactilografiate
C9111 Scrisoare către Alexandru Lapedatu
C9112 Scrisoare către Alexandru Lapedatu, semnată D. Bereni, 27 august, 1921
C9113 Scrisoare către Alexandru Lapedatu, semnată D. Bereni, 10 iulie, 1952
C9114 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu, 26 iulie, 1921
C9115 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu de Mihail Sadoveanu, 18 noiembrie, 1930
C9116 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu de Mihail Sadoveanu, Viena, 19 mai, 1937
C9117 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu de către Otilia Cazimir, Iaşi, 25 decembrie, 1949
C9118 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu de Otilia Cazimir, Iaşi, 10 iunie, 1950
C9119 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu de Ghiţă T. Kirileanu, Piatra Neamţ, 12 ianuarie, 1950
C9120 Scrisoare adresată lui Alexandru Lapedatu de P.P. Negulescu, Braşov, 2 februarie, 1950
C9121 Silviu Dragomir - Despre Alexandru Lapedatu
C9122 Articole din ziare referitoare la Sărbătorirea fraţilor Lapedatu, la vârsta de 60 de ani, organizată la Braşov
Back to top