muslea_ro

F1 Cina cea de Taină
F2 Învierea Domnului încadrată de praznice
F3 Adormirea Maicii Domnului
F4 Fecioara cu Pruncul (Împărătiţă)
F5 Masa Raiului
F6 Sfântul Nicolae
F7 Iisus Hristos Pantocrator
F8 Înălţarea Domnului
F9 Naşterea Domnului
F10 Maica domnului îndurerată
F11 Naşterea Domnului
F12 Buna Vestire
F13 Cina cea de Taină
F14 Sfânta Treime
F15 Sfânta Parascheva
F16 Prohodul lui IIisus
F17 Sfânta Parascheva
F18 Fecioara cu Pruncul (Hodighitria)
F19 IIisus Hristos – Viţă de vie
F20 Maica Domnului îndurerată
F21 Fecioara cu Pruncul (Eleusa)
F22 Fecioara cu Pruncul (Hodighitria)
F23 Sfânta Parascheva
F24 Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril
F25 Naşterea Domnului
F26 Sfântul Ioan Botezătorul
F27 Răstignirea Domnului
F28 Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
F29 Pogorârea Sfântului Duh
F30 Buna Vestire
F31 Sfântul Nicolae
F32 Sfântul Nicolae
F33 Duminica Mironosiţelor
F34 IIisus Hristos – Viţă de vie
F35 Sfântul Foca și Sfânta Maria Magdalena
F36 Fecioara cu Pruncul (Împărătiţă)
F37 Prohodul lui IIisus
F38 Sfântul Gheorghe
F39 Iisus Hristos Pantocrator
F40 Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
F41 Maica Domnului Îndurerată
F42 Învierea lui Iiisus încadrată de praznice
F279 Sfântul Prooroc Ilie
F280 Prohodul lui IIisus
F281 Adam şi Eva
F282 Adam şi Eva
F283 Sfântul Dumitru şi Sfântul Gheorghe
F284 Cei Patru Evanghelişti
F285 Maica Domnului Îndurerată
F286 Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Back to top