HOME_ro

MNIT Share este un proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, care își propune promovarea a două dintre cele mai valoroase colecții românești din patrimoniul MNIT, relevante pentru istoria Transilvaniei: Colecția de icoane pe sticlă transilvănene ”Ion Mușlea” și Fondul personal documentar ”Alexandru Lapedatu”. Ambele colecții aparțin unor personalităţi de prim rang ale culturii românești, pionieri ai cercetării ştiinţifice sistematice, întemeietori de școală, cu rol major în păstrarea și promovarea patrimoniului cultural național. Activând în principal în perioada interbelică, au contribuit decisiv la uniformizarea și reformarea instituțională pe bază științifică a cercetării românești în domeniul patrimoniului. Baza de date a acestor colecţii este această pagina web care conține cataloage tematice de colecție, în care materialul vizual este fi însoțit de informații tehnice și științifice pentru fiecare bun cultural în parte. Informația este astfel structurată, încât să satisfacă atât cerințele publicului larg, cât și pe cele ale specialiștilor.

Pe lângă promovarea celor două colecții pilot, am urmărit în egală măsură transparentizarea tuturor activităţilor din etapele premergătoare expunerii virtuale a bunurilor culturale. Puțin cunoscute publicului în general, conservarea preventivă, stabilizarea, conservarea curativă, analizele și investigațiile fizico-chimice stau la baza oricărui demers de valorificare a patrimoniului. Aceste acțiuni, complexe și costisitoare, au fost abordate în cadrul proiectului din dublă perspectivă: cea a specialistului expert în conservare/restaurare și cea a publicului care, de cele mai multe ori, susține financiar demersurile de prezervare a bunurilor culturale.

COLECŢII

COLECŢIA DE ICOANE PE STICLĂ ION MUŞLEA COLECŢIA ALEXANDRU LAPEDATU

ECHIPA DE PROIECT

  • Ioana Gruiță
  • Diana Iegar
  • Andrea Demjén
  • Ioana Cova
  • Márta Guttmann

PARTENERI

  • Muzeul Județean Satu Mare (MJSM)
  • Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET), Cluj-Napoca
  • Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România (CRRO)
  • Universitatea Babeş-Bolyai

MOD DE UTILIZARE

Pentru citarea precisă a fotografiilor, utilizatorul va menţiona: numărul de înregistrare (Cxxx sau Fxxx), instituţia (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei), numele bazei de date (Proiectul MNIT Share), data accesării.

© Conform legislaţiei în vigoare, în cazul în care utilizaţi aceste fotografii, indiferent de scopul ori natura lucrării, sunteţi obligat să menţionaţi sursa. În cazul reproducerilor în lucrări cu caracter ştiinţific, vă rugăm să anunţaţi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi să trimiteţi un exemplar din lucrarea publicată, în variantă pdf pe adresa: secretariat@mnit.ro.